English
EN
Albanian
ALB
македонски
MK

Мегамед + - радиодијагностика

Високо организирана и професионална радиолошка ординација со тим предводен од 
Др. спец. Ѓорѓи Дамјаноски
врвен неурорадиолог и радиолошки техничари со докажано искуство во областа, повеќе од две децении.

ЗА ТИМОТ

Тимот составен од врвен неурорадиолог и врвни радиолошки технолози со стекнато високо образование кај врвни професори и докажано искуство во професијата преку бројни награди и признанија добиени во земјата и странство на меѓународни конгреси и семинари за прикажани трудови од областа на врвната радиологија.