English
EN
Albanian
ALB
македонски
MK

ЗА ТИМОТ

Тимот составен од врвен неурорадиолог и врвни радиолошки технолози со
стекнато  високо образование кај врвни професори и докажано  искуство во професијата преку бројни награди и признанија добиени во земјата и странство на меѓународни конгреси и семинари за прикажани трудови од областа на врвната радиологија.
Тим кој заедно работи повеќе од една деценија со искуство стекнато во врвна универзитетска клиника со посебен успех во полето на неурорадиологијата-гранка од радиологијата која изискува посебни знаења и вештини посебно во делот на интервентните процедури чиј пионер ипредводник во нашите простори е токму Др.Ѓорѓи  Дамјаноски со успешно извршени над 40 коилирања на мозочни аневризми-процедури кои се вршат само во врвни клиники во светот.